Product.xslt

C-map MAX EN-M300 NORTH SEA AND DENMARK

C-map MAX EN-M300 NORTH SEA AND DENMARK
  • C-map MAX EN-M300 NORTH SEA AND DENMARK
  • Varenr.: M-EN-M300.00
Vennligst skriv i kommentarfeltet ved bestilling hvilken plotter kartet skal brukes på slik at kartet leveres på riktig format brikke (SD eller C-card)

SISTE VERSJON C-MAP MAX KART PÅ BRIKKE ELLER CD, NORGE, SVENSKEKYSTEN OG DANMARK

Beskrivelse

VI LEVERE ALLTID SISTE VERSJON JEPPESEN C-MAP KART! 
MANGE FORHANDLERE LEVERER ELDRE VERSJONER DA DE IKKE SELV BRENNER KART, SØRG FOR AT DU FÅR SISTE VERSJON! 

LEVERES NÅ PÅ C-CARD ELLER SD BRIKKE FOR PLOTTERE ELLER OGSÅ PÅ CD FOR PC BRUK! 

SISTE OPPDATERING 
BILDER AV HAVNER LANGS NORGES KYST. 
ENDA STØRRE DEKKNINGSOMRÅDER OG NYE INNDELINGER, C-MAP GIR MEST KART FOR PENEGENE! 

Trenger du større område?
WM4 M-EN-M019 NORTH AND BALTIC SEAS 
Denne brikken har kart over Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Lituen, Latvia, Estonia, Baltic Russland, Sverige, Finland og de Finske innsjøer alt på en brikke. 

VI LEVERER OGSÅ ALLE C-MAP KART FOR RESTEN AV VERDEN, SE LINKEN UNDER(eller klipp den ut og lim den inn i nett webleseren din)FOR Å FINNE KARTET DU TRENGER OG SEND OSS VARENR. VI ER AUTORISERT C-MAP DISTRIBUTØR I NORGE OG BRENNER ALLTID DE SISTE KART VERSJONENE 
http://www.c-map.com/chartcatalogue/?url=aHR0cCUzYSUyZiUyZmNoYXJ0Y2F0YWxvZ3VlLmMtbWFwLm5vJTJmbWF4JTJmaW5kZXguYXNw 

Multimedia objekter som flyfotoer og diagrammer av marinaer. 
Sømløse kystveier. 
POIer (Points of Interest) 

Perspektiv utsikt 
Sjøkartet vises i det nye 3D-perspektivet 
Kartet kan vises i panoramisk- eller zoommodus 
Tilbyr en ny dimensjon til den tradisjonelle Rolling Road GPS display 

Tidevann- og strømdata 
Full animasjon over hele verden 
Tidevann- og strømdatabase 

Dynamisk NavAids 
NavAids kan animeres for å vise deres riktig blinklysfølge. 
Det lyser kun disse NavAids som befinner seg i fartøyets nominal distanse. 
Sektorfyr vises i sin virkeling farge basert på båtposisjon. 
Navnet til NavAids kan vises under NavAids symbol. 

Dynamisk høydedata 
Høydekurver (15 nivåer) 
Dybdekurver (32 nivåer) 

C-Marina Havnplaner 
Omfatter marinadetaljer for mer enn 1000 mariner i USA, i C-MAPs privat samling. Nå kan du se små detaljer samt lokalisering av pålandsobjekter. 

Leveres på SD brikker eller de vanlige C-card brikkene, spessifiser dette ved bestilling.