Product.xslt

C-map MAX EN-M591 Mandal til Årdal (inkl. Stord)

C-map MAX EN-M591 Mandal til Årdal (inkl. Stord)
  • Varenr.: M-EN-M591
Vennligst skriv i kommentarfeltet ved bestilling hvilken plotter kartet skal brukes på slik at kartet leveres på riktig format brikke (SD eller C-card)

C-Map MAX funksjoner
I tillegg til konvensjonell visning av kartet så kan man på et MAX kart se
kartet i perspektiv og dermed i praksis se mer kart samtidig.
Navigasjonssymboler blinker i sekvens som i virkeligheten, i rett farge og
rett sektor.
Grunnealarm du selv kan aktivere og innstille i farvann som egner seg for
dette. Da vil du få en lydalarm når du kommer farlig nær grunner og skjær
basert på kartets opplysninger.
Landkart med gateplan i kystområder samt navn på gater og andre
viktige landemerker, flyfoto av havner og kystområder, egen database
med seilingsmerker for losvesenet er noen av de nye viktige data som blir
inkludert.
Helt riktige tidevannstabeller for hele verden - inkludert titusener med
tidevannstasjoner og en verdensdekkende havstrømsmodell.
I det MAX kartet kan man forstørre kartet helt uavhengig av kartskala og i
mange stepp. Man kan forstørre så mye man vil, det som populært kalles
for "over-zooming". Dette er en stor fordel, spesielt når man skal
navigere i trange vanskelige farvann.
Detaljene i kartene er de samme i Mega Wide, Wide og Local.
Alle kartene vi viser her er har det beste detaljnivået.